Дана Політика конфіденційності персональних даних (далі Політика конфіденційності) діє стосовно всієї інформації, яку даний сайт, на якому розміщений текст цієї Політики конфіденційності, може отримати про Користувача, а також будь-яких програм і продуктів, розміщених на ньому.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

- «Адміністрація сайту» - уповноважені працівники з управління сайтом, котрі чинять від його імені, які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, які підлягають обробці, здійснювані з персональними даними дії (операції);

- «персональні дані» - будь-яка інформація, що належить прямо чи опосередковано визначеній або визначаючій фізичній особі (суб'єкту персональних даних);

- «обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), здійснюваних із використанням засобів автоматизації або без залучення таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;

- «конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного розголошення без згоди суб'єкта персональних даних чи  наявності іншої законної підстави;

- «користувач сайту (далі Користувач)» - особа, яка має доступ до сайту завдяки мережі Інтернет і використовує даний сайт для власних цілей;

- «сookies» - відправлений веб-сервером і збережений на комп'ютері користувача невеликий фрагмент даних, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз переадресовує веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту;

- «IP-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована згідно протоколу ІР.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з дійсною Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити користування сайтом.

2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується тільки відносно даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на даному сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем сайту.

 3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає відповідно різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписці на оповіщення і т. п.).

3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках даної Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на сайті і зазвичай включають наступну інформацію:

- прізвище, ім'я, по батькові Користувача;

- контактний телефон Користувача;

- електронна адреса (e-mail) Користувача;

- адреса проживання Користувача та інші дані.

3.3. Адміністрація сайту також докладає зусиль для захисту персональних даних, які автоматично передаються під час відвідування сторінок сайту:

- ІР-адреса;

- інформація з cookies;

- інформація про браузер (або іншу програму, яка забезпечує доступ до сайту);

- час доступу;

- відвідані адреси сторінок;

- реферер (адреса попередньої сторінки) і т. п.

3.3.1. Вимкнення cookies  може спричинити неможливість доступу до сайту.

3.3.2. Сайт веде збір статистики ІР-адрес своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності здійснюваних операцій.

3.4. Будь-яка інша, не зазначена вище, персональна інформація (історія покупок, використовувані браузези та операційні системи і т. п.) не підлягають умисному розголошенню, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2. і 5.3. даної Політики конфіденційності.

4. МЕТА ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати з метою:

- ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (або) заключення договору;

- надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту;

- установлення з Користувачем зворотнього зв'язку, включаючи направлення оповіщень, запитів відносно використання сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок Користувача;

- установлення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;

- підтвердження достовірності і  повноти персональних даних, наданих Користувачем;

- створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису;

- оповіщення Користувача сайту про стан замовлення;

- обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, оскарження платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем;

- надання Користувачу єфективної клієнтської і технічної підтримки в разі виникнення пов'язаних із користуванням сайтом проблем;

- надання Користувачу, за його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації за цінами, розсилання новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту;

- здійснення рекламної діяльності за згоди Користувача;

- надання доступу Користувачу на сторонні сайти або сервіси партнерів даного сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень чи послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмежень терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних із використанням засобів автоматизації або без залучення таких засобів.

5.2. Користувач погоджується із тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціям поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання замовлень Користувача, оформлених на сайті, у рамках Договору публічної оферти.

5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на основі підстав і в порядку, встановленому чинним законодавством.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

- надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом;

- оновити і доповнити надану інформацію про персональні дані на випадок зміни даної інформації;

- уживати заходів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, які зберігаються на сайті.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

- використовувати отриману інформацію виключно з цілями, указаними в п. 4 даної Політики конфіденційності;

- не розголошувати персональні дані Користувача, за виключенням п.п. 5.2. і 5.3. даної Політики конфіденційності;

- здійснювати блокування персональних даних, що належать відповідному Користувачеві, із моменту звернення чи запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення персональних даних Користувача відповідно чинному законодавству, за виключенням випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. даної Політики конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення Персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

- стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

- отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту;

- отримана третіми особами шляхом несанкціонованого доступу до файлів сайту;

- розголошена за згоди Користувача.

 

7.3. Користувач несе відповідальність за правомірність, коректність і правдивість наданих персональних даних відповідно чинному законодавству.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. До звернення  до суду з позовом по спорам, що виникають між Користувачем сайту й Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензій (письмової пропозиції добровільного врегулювання спору).

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів із моменту отримання претензії письмово сповіщає пред'явника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку, визначеному законодавством України.

8.4. Політика конфіденційності та відношення між Користувачем і Адміністрацією сайту регулюються чинним законодавством.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не предбачено новою редакцією Політики конфіденційності.